• Contact us

Guilin Zhongshui International Hotel

Switchboard: 0773-3868666

Reception: 0773-3838166

Reservation Tel: 0773-3826698 3855699

Fax: 0773-3832566

E-mail: guilinzhongshui@163.com

Address: No. 50, Chongxin Road, Guilin City, Guangxi Province, China